Tag Archives: Blitz

Chương 7: Phương trình sóng (Phần 2)

Trở về Mục lục cuốn sách

Phương trình sóng 1 chiều

Xét một sóng điện từ phân cực phẳng truyền trong chân không dọc theo trục z. Coi rằng các trường điện và từ có dạng E = [Ex(z, t), 0, 0], và B = [0, By(z, t), 0]. Bây giờ, theo định luật Maxwell,

\begin{array}{ccc}  \partial E_x / \partial t + c\, \partial H_y / \partial z &=& 0,\\  \partial H_y / \partial t + c\, \partial E_x / \partial z &=& 0,\\  \end{array}             [wave1da] & [wave1db]

Tiếp tục đọc

Advertisements

%(count) bình luận

Filed under Vật lý tính toán

Chương 7: Phương trình sóng (Phần 1)

Trỏ về Mục lục cuốn sách

Giới thiệu chung

Phương trình sóng trong không gian một chiều có dạng

2ξ / ∂t2 = c2 (∂2ξ / ∂x2),    [wave1d]

Tiếp tục đọc

%(count) bình luận

Filed under Vật lý tính toán

Chương 5: Phương trình Poisson (Phần 1)

Trở về Mục lục cuốn sách

Giới thiệu chung

Trong chương này, ta sẽ tìm hiểu một số kỹ thuật số trị đơn giản để giải phương trình Poisson:

2u(r) = v(r). 

Ở đây, u(r) thường là một dạng trường thế, còn là một v(r) nguồn. Nghiệm của phương trình trên nói chung được tìm trong một thể tích V liên tục1 nào đó được bao kín bởi một mặt S. Có hai loại điều kiện biên chính cho phương trình Poisson. Trong điều kiện biên Dirichlet, thế u được chỉ ra trên mặt S. Trong điều kiện biên Neumann, gra-đien vuông góc với bề mặt của thế, u ⋅ dS được chỉ ra trên mặt bao.

Tiếp tục đọc

18 phản hồi

Filed under Vật lý tính toán

Chương 2: Lập trình khoa học bằng ngôn ngữ C

Trở về Mục lục cuốn sách

Giới thiệu chung

Như ta đã đề cập trước đây, C là một ngôn ngữ lập trình bậc cao linh động, và rất mạnh, được thiết kế với mục đích ban đầu là viết các hệ điều hành và các chương trình ứng dụng hệ thống. Thực ra, toàn bộ các hệ điều hành gốc UNIX, cũng như phần lớn các ứng dụng của UNIX như trình soạn thảo văn bản, trình quản lý cửa sổ, v.v. đều được viết bằng C. Tuy nhiên, C cũng là một phương tiện rất tốt để lập trình khoa học, vì theo yêu cầu tự nhiên, một ngôn ngữ lập trình khoa học tốt phải mạnh, có tính linh hoạt, và là ngôn ngữ bậc cao. Song cũng có nhiều đặc điểm của C vốn khiến cho nhà khoa học máy tính hứng thú lại không liên quan đến yêu cầu của nhà lập trình khoa học. Vì vậy, tiếp sau đây ta chỉ đề cập đến một phần của C mà thực sự cần thiết cho chương trình khoa học. Có thể tranh luận rằng phiên bản rút gọn này của C giống FORTRAN một cách đáng ngờ. Nhưng sự giống nhau này không đáng ngạc nhiên. Hơn hết, FORTRAN là một ngôn ngữ lập trình bậc cao được thiết kế dành riêng cho tính toán khoa học. Tiếp tục đọc

2 phản hồi

Filed under Tin học, Vật lý tính toán