Tag Archives: đại chúng

Chương 4: Tầm nhìn năm 2020 về hải dương học

Trở về Mục lục cuốn sách

John R. Delaney | University of Washington
Roger S. Barga | Microsoft Research

Đại dương là lớp bảo vệ cuối cùng trên bề mặt Trái đất. Che phủ tới 70 phần trăm bề mặt hành tinh chúng ta, nó là quyển lớn nhất và phức tạp nhất mà con người biết đến. Đại dương là một kho chứa nhiệt và hóa chất khổng lồ, luôn hoạt động. Nó thực sự là “cỗ máy” điều khiển hệ thống thời tiết–khí hậu khắp đại dương và lục địa, trực tiếp ảnh hưởng đến sản xuất thực phẩm, hạn hán và lũ lụt trên đất liền. Nước cũng là màng chắn bức xạ điện từ khá tốt, vì vậy ta không dò được hết địa hình đáy biển như đã làm được đối với bề mặt của Sao Hỏa và Sao Kim. Và mặc dù mối liên hệ về không gian nội trong lòng đại dương đã được bước đầu được tìm hiểu song những biến động dài và ngắn hạn cùng những phức tạp trong động lực biển vẫn chưa được hiểu rõ. Tiếp tục đọc

%(count) bình luận

Filed under Mẫu hình IV

Chương 2. Ngành khoa học mới bắt nguồn từ những ứng dụng trong lĩnh vực môi trường

Trở về Mục lục cuốn sách

Jeff Dozier | University of California, Santa Barbara
William B. Gail | Microsoft

Khoa học về Trái đất và môi trường đã trưởng thành qua hai giai đoạn chính và đang bước vào giai đoạn thứ ba. Trong giai đoạn đầu tiên, vốn đã kết thúc cách đây hai thập kỉ, khoa học Trái đất và môi trường đa phần là mang tính chuyên môn và tập trung vào việc phát triển kiến thức về địa chất, hóa học khí quyển, hệ sinh thái, và các lĩnh vực khác của hệ Trái đất. Đến thập niên 1980, cộng đồng khoa học đã nhận ra sự ràng buộc chặt chẽ giữa các chuyên môn này và bắt đầu nghiên cứu chúng như những thành tố của một hệ thống đơn nhất. Trong suốt giai đoạn thứ hai này, mẫu hình của khoa học hệ thống Trái đất đã xuất hiện. Đi cùng nó là khả năng hiểu được các hiện tượng phức tạp, có tính hệ thống như biến đổi khí hậu, vốn kết nối giữa các khái niệm về khoa học khí quyển, sinh học, và hành vi loài người. Điều cốt yếu để nghiên cứu các hệ thống tương tác trên Trái đất là khả năng tiếp nhận, xử lý, và làm các dữ liệu từ vệ tinh trở nên sẵn có; và đồng thời, các mô hình mới đã được xây dựng để thể hiện những ý tưởng đang phát triển của chúng ta về các quá trình phức tạp bên trong hệ thống Trái đất đầy biến động [1]. Tiếp tục đọc

%(count) bình luận

Filed under Mẫu hình IV, Sách

Phần I: Trái đất và môi trường

Trở về Mục lục cuốn sách

Trái đất & Môi trường

Lời giới thiệu

Dan Fay | Microsoft Research

Sự thay đổi là không thể tránh khỏi—vũ trụ nở rộng, giới tự nhiên tiến hóa và phát triển, và vì vậy những công cụ khoa học và kĩ thuật ta dùng cũng phải phát triển theo, để đáp ứng được công cuộc truy tìm không khoan nhượng những kiến thức khoa học sâu xa hơn về không gian, Trái đất, và môi trường. Vận hội và thử thách đặt ra là rất nhiều. Những công nghệ tính toán mới như điện toán đám mây và bộ vi xử lý nhiều lõi, dưới hình thức chung, đều không đủ cung cấp một giải pháp tổng thể. Nhưng sự áp dụng đúng thời điểm và hiệu quả của những công nghệ như vậy có thể giúp ta có bước tiến đáng kể về tầm hiểu biết đối với thế giới, bao gồm các thử thách về môi trường, và cách thức ứng phó với chúng. Tiếp tục đọc

%(count) bình luận

Filed under Mẫu hình IV

Mẫu hình thứ tư: Khám phá khoa học thiên về dữ liệu

4th-paradigm

The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery

Cuốn sách này trình bày tầm nhìn mở rộng đầu tiên về lĩnh vực mới xuất hiện: khoa học thiên về dữ liệu, với mục đích tạo ảnh hưởng đến cộng đồng khoa học và điện toán toàn thế giới, đồng thời động viên thế hệ các nhà khoa học kế tiếp. Các bước đột phá trong khoa học sẽ ngày càng được tiếp sức bởi khả năng tính toán tiến bộ, giúp cho nhà nghiên cứu xử lý và khám phá những bộ số liệu khổng lồ. Tốc độ tiến bước của bất kì ngành khoa học nào cũng sẽ phụ thuộc vào việc liệu các nhà nghiên cứu hợp tác với nhau, và với các chuyên gia công nghệ hiệu quả đến mức nào, trong các lĩnh vực của khoa học điện toán (eScience) chẳng hạn như các công nghệ cơ sở dữ liệu, quản lý quy trình làm việc, hiển thị số liệu, và điện toán đám mây. Tập hợp các bài viết này sẽ tiếp tục mở rộng tầm nhìn đề xuất bởi nhà khoa học máy tính tiên phong, Jim Gray, về một mẫu hình mới, mẫu hình thứ tư về khám phá dựa trên khoa học thiên về dữ liệu và đề xuất chi tiết cách thức làm hiện thực lý thuyết này. (Lời giới thiệu từ Amazon.com)

Bài viết phát hành theo giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Bạn có thể phân phối lại và sửa đổi, miễn là ghi nguồn.

Mục lục

Mở đầu: Jim Gray nói về eScience: Một phương pháp khoa học qua chuyển đổi
Phần I: Trái Đất và môi trường
Chương 1: Định luật Gray: tính toán khoa học lấy cơ sở dữ liệu làm trung tâm
Chương 2: Ngành khoa học mới bắt nguồn từ những ứng dụng trong lĩnh vực môi trường
Chương 3: Định nghĩa lại sinh thái học có sử dụng dữ liệu
Chương 4: Tầm nhìn năm 2020 về hải dương học
Chương 5: Kéo bầu trời đêm lại gần hơn: khám phá từ dòng lũ dữ liệu
Chương 6: Lập thiết bị đo đạc Trái đất: khoa học môi trường và các đầu đo thế hệ kế mới

Tiếp tục đọc

8 phản hồi

Filed under Mẫu hình IV