Tag Archives: địa vật

GIS Commons: Sách giáo trình nhập môn Hệ thống thông tin địa lý

Lời nói đầu: Đây không phải là một cuốn sách điện tử (e-book) điển hình. Đó là một cuốn sách “giáo trình” có nội dung mở, được đưa lên mạng, dành cho tất cả những ai quan tâm đến việc dùng công cụ máy tính để tạo ra các tấm bản đồ. Cuốn sách này tập trung chủ yếu vào Hệ thống Thông tin Địa lý (Geographical Information System, GIS)—một kĩ thuật địa không gian cho phép bạn thiết lập các cơ sở dữ liệu không gian, phân tích các mẫu không gian, và tạo ra bản đồ giúp cho chuyển tải thông tin hiệu quả hơn. Mặc dù cuốn sách giáo trình GIS này chủ yếu chỉ gồm kiến thức cơ bản nhất về GIS, phần lớn các khái niệm trong sách cũng có thể áp dụng được cho những công nghệ khác có liên quan đến địa lý; bao gồm viễn thám, hệ thống định vị toàn cầu (GPS), bản đồ trên Internet, và địa cầu ảo.Để tạo ra các bản đồ chính xác và phân tích số liệu không gian, cần tốn nhiều thời gian và gặp không ít khó khăn. Nhưng gần đây, một tập hợp các công cụ mới và mạnh mẽ giúp cho thao tác bản đồ được thuận tiện; và hầu như ai có máy tính đều có thể dễ dàng tạo ra bản đồ và thao tác ít nhất là một số phép phân tích sơ khai. Tuy vậy kết quả không được khả quan. Phần nhiều những người mới làm quen với tạo bản đồ đều không được đào tạo bài bản về các khái niệm liên quan đến bản đồ và những nguyên lý về phân tích không gian; và các bản đồ tạo ra thường không được thiết kế đúng và không thể hiện thông tin dễ dàng và hiệu quả. Giáo trình điện tử này—GIS Commons—sẽ giúp bạn phân tích dữ liệu không gian và trao đổi thông tin một cách hiệu quả hơn. Nói tóm lại, mục tiêu của chúng ta là học về GIS.Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn,

Michael Schmandt, Ph.D.
Initial author and Associate Professor of Geography
Department of Geography
Sacramento State University

Tài liệu này được ban hành dưới Giấy Phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

9 phản hồi

Filed under Commons