Tag Archives: lọc số

Chương 10: Các kĩ thuật xử lý (Phần 1)

Trở về Mục lục cuốn sách

Những thuật toán được trình bày trong Chương 9 có thể được dùng để lập nên những kĩ thuật giải các bài toán xử lý ảnh cụ thể. Với giả định không nhằm trình bày lời giải cho mọi bài toán, những ví dụ sau đây đề cập đến mối quan tâm chung và có thể được dùng làm mô hình giải quyết các bài toán có liên quan. Tiếp tục đọc

%(count) bình luận

Filed under Cơ sở

Chương 9: Thuật toán (Phần 2)

Trở về Mục lục cuốn sách

Các phép toán làm trơn

Những thuật toán này được áp dụng nhằm giảm nhiễu và/hoặc chuẩn bị ảnh cho khâu xử lý tiếp theo, chẳng hạn như phân đoạn. Ta phân biệt giữa các thuật toán tuyến tính và phi tuyến; loại thứ nhất phù hợp với phân tích trong miền Fourier còn loại thứ hai thì không. Ta cũng phân biệt giữa cách thực hiện dựa trên một giá lọc có hình chữ nhật và thực hiện dựa trên giá lọc có hình tròn. Tiếp tục đọc

%(count) bình luận

Filed under Cơ sở