Tag Archives: Octave

E-book mới: Mô hình hóa các hiện tượng vật lý bằng MATLAB / Octave

Như tôi đã đề cập trong một phản hồi trước đây, việc phổ biến các phần mềm nguồn mở làm công cụ học tập rất có ích lợi; để truyền đạt ý tưởng trong cuốn sách “Physical Modeling in MATLAB” của tác giả Allen B. Downey, thật tuyệt vời nếu ta có phần mềm có thể tải về mọi lúc, mọi nơi, kể cả máy PC ở nhà của bạn, laptop của bạn, PC ở văn phòng hoặc một server chạy Linux đặt tại một đát nước xa xôi như Mỹ. Bạn có thể đọc tài liệu, thực hành trên phầm mềm danh chính ngôn thuận và e-book phát hành tự do.

Cuốn sách này không chỉ thich hợp với sinh viên mà các học sinh THPT có thể tự học. Không phải lập trình Pascal hay C vốn dành cho những kĩ sư công nghệ thông tin tương lai, bạn có thể dùng những kĩ năng MATLAB/Octave để giải quyết các bài toán nảy sinh trong mọi lĩnh vực: kinh tế, xây dựng, môi trường… Bạn được lựa chọn môn học mình thấy cần, thay vì theo một khung chương trình cứng nhắc đã được hoạch định cho cả trường bạn phải dạy và học theo.

Và đây là bản sơ thảo của cuốn sách Mô hình hóa các hiện tượng vật lý bằng Octave!

Cập nhật: một phiên bản dành cho ngôn ngữ gần giống: Mô hình hóa các hiện tượng vật lý bằng Scilab.

Advertisements

3 phản hồi

Filed under MatLab, Mô hình hóa