Tag Archives: phân tử

Chương 6: Liệu nguyên tử là có thật hay không? Từ Democrit tới Dulong và Petit

Trở về Mục lục cuốn sách

Giả thiết về nguyên tử đã cho ta một cách diễn đạt thuận lợi, đã giải thích thành công nhiều hiện tượng theo cách ẩn dụ. Nhưng cách tiện dùng trong đó giả thuyết nguyên tử phù hợp với cách biểu diễn các đặc tính của thay đổi hóa chất lại không đạt yêu cầu hình thành nên luận điểm chứng minh rằng nguyên tử thực sự tồn tại.

Alexander Smith, Giáo sư Hóa học, Trường đại học Chicago (1910)

6-1 Giới thiệu

Trong năm chương đầu, bạn đã gặp một số trong những ý tưởng cơ bản nhất của hóa học: nguyên tử, phân tử, mol, bảo toàn khối lượng và năng lượng, ứng xử của khí, thuyết động học, cân bằng, và hóa axit-bazơ trong dung dịch. Tất cả những ý tưởng này đều được trình bày một cách giáo điều, mà không có bất kì minh chứng gì. Đã đến lúc chúng ta ngừng đóng vai người vâng lời và trở nên phán xét. Làm sao ta biết được rằng nội dung năm chương đầu là đúng? Chẳng hạn, làm sao ta biết rằng công thức phân tử của nước là H2O? Sau hết, tất cả những nhà hóa học giỏi nhất trên thế giới đã từng nghĩ rằng công thức đó là HO trong suốt 58 năm sau khi thuyết nguyên tử được John Dalton đề xuất năm 1802. Tại sao họ lại thay đổi quan điểm? Điều gì cho phép ta khẳng định rằng một nguyên tử cacbon nặng xấp xỉ gấp 12 lần một nguyên tử hydro? Thật không dễ nghĩ ra cách cân nặng những số nguyên tử bằng nhau mà không dùng đến khái niệm mol, và chính khái niệm đó lại phụ thuộc vào sự tồn tại của một hệ thống khối lượng nguyên tử đáng tin cậy; song điều này lại đưa chúng ta vòng về chỗ khối lượng tương đối giữa cacbon và hydro. Làm thế nào để bước ra khỏi vòng tròn này?

Làm cách nào thu được số nguyên tử của các nguyên tố? Tại sao những nguyên tử có cùng số nhưng với khối lượng nguyên tử khác nhau (các đồng vị) lại có tính chất hóa học gần giống nhau để chúng được đặt cùng kí hiệu và cùng xếp vào một nguyên tố? Bằng chứng gì cho thấy nguyên tử tích điện âm ở lớp ngoài, còn điện dương chỉ cụm lại ở một hạt nhân nhỏ xíu nhưng chứa hầu như toàn bộ khối lượng của nguyên tử đó. Và khái niệm bán kính của nguyên tử là thế nào? Chẳng phải kích thước của nguyên tử cũng khó đo đạc như khối lượng của nó ư? Những phép đo nào trong phòng thí nghiệm có thể thực hiện với kích thước siêu hiển vi như vậy, và làm thế nào có thể đảm bảo rằng liên hệ giữa kích thước và khối lượng là đúng đắn?

Tiếp tục đọc

%(count) bình luận

Filed under Nguyên lý hóa học

Chương 1: Nguyên tử, phân tử, và ion

Trở về Mục lục cuốn sách

Theo quy ước, luôn có vị ngọt và vị đắng, có cái nóng và cái lạnh, và cũng theo quy ước, có trật tự. Sự thật thì có nguyên tử và chỗ trống.

Đê-mô-crit (400 tCN)

Các khái niệm cơ bản

  1. Cấu trúc nguyên tử. Proton, neutron, và electron. Đơn vị khối lượng nguyên tử, số nguyên tử, và số khối. Các nguyên tố cùng kí hiệu nguyên tử.
  1. Đồng vị. Khối lượng nguyên tử và Khối lương nguyên tử trung bình trong tự nhiên. Năng lượng liên kết.
  1. Phân tử. Liên kết cộng hóa trị, cấu trúc phân tử, và khối lượng phân tử.
  1. Lực giữa các phân tử. Lực hấp dẫn Van der Waals. Lực hấp dẫn phân cực, độ âm điện, và liên kết hydro.
  1. Phân tử và mol. Số Avogadro.
  1. Ion. Ion hóa, cation, và anion. Quá trình oxy hóa và khử. Ion đơn và phức. Số liên kết. Các điểm tan và điểm sôi của các muối. Ion trong dung dịch. Hydrat hóa.

Tiếp tục đọc

5 phản hồi

Filed under Nguyên lý hóa học, Tin học