Tag Archives: vẽ đồ thị

4. Vẽ đồ thị cho số liệu

Trở về Mục lục cuốn sách

Mã nguồn người dịch mới upload randomness.zip

Đến giờ, bạn đã học được nhiều phương pháp phân tích số liệu. Vì bạn không chỉ muốn nhìn vào những bảng chứa đầy con số, nên cần phải biểu thị số liệu này dưới dạng biểu đồ. Những biểu đồ này, có chứa kết quả cốt yếu nhất từ thành quả nghiên cứu của bạn, có thể dùng được trong những bài thuyết trình hoặc công bố khoa học. Để phân tích và vẽ đồ thị số liệu, hiện có nhiều chương trình máy tính cả thương mại lẫn phi thương mại. Ở đây, ta đề cập đến hai chương trình miễn phí, gnuplot, và xmgrace. Gnuplot là chương trình nhỏ, chạy nhanh, vẽ và chuyển đổi được các đồ thị 2 và 3 chiều, cũng như khớp được các hàm tùy ý theo dãy số liệu (xem Mục 6.2). Còn xmgrace thì linh hoạt hơn và tạo ra kết quả đẹp hơn. Bạn nên dùng gnuplot để trực tiếp xem xét và khớp đường cong cho dãy số liệu, và xmgrace để tạo ra hình vẽ phục vụ thuyết trình hoặc ấn phẩm khoa học.

Tiếp tục đọc

6 phản hồi

Filed under Ngẫu nhiên và mô phỏng

Chương 9: Tương quan

Trở về Mục lục cuốn sách

Điểm chuẩn

Trong chương này ta sẽ xem xét quan hệ giữa các biến. Chẳng hạn, ta có thể cảm thấy rằng chiều cao có liên quan đến cân nặng; những người cao thì cũng có khuynh hướng nặng hơn. Tương quan được dùng để mô tả những mối quan hệ kiểu này. Tiếp tục đọc

10 phản hồi

Filed under Think Stats

Chương 2: Lập trình khoa học bằng ngôn ngữ C

Trở về Mục lục cuốn sách

Giới thiệu chung

Như ta đã đề cập trước đây, C là một ngôn ngữ lập trình bậc cao linh động, và rất mạnh, được thiết kế với mục đích ban đầu là viết các hệ điều hành và các chương trình ứng dụng hệ thống. Thực ra, toàn bộ các hệ điều hành gốc UNIX, cũng như phần lớn các ứng dụng của UNIX như trình soạn thảo văn bản, trình quản lý cửa sổ, v.v. đều được viết bằng C. Tuy nhiên, C cũng là một phương tiện rất tốt để lập trình khoa học, vì theo yêu cầu tự nhiên, một ngôn ngữ lập trình khoa học tốt phải mạnh, có tính linh hoạt, và là ngôn ngữ bậc cao. Song cũng có nhiều đặc điểm của C vốn khiến cho nhà khoa học máy tính hứng thú lại không liên quan đến yêu cầu của nhà lập trình khoa học. Vì vậy, tiếp sau đây ta chỉ đề cập đến một phần của C mà thực sự cần thiết cho chương trình khoa học. Có thể tranh luận rằng phiên bản rút gọn này của C giống FORTRAN một cách đáng ngờ. Nhưng sự giống nhau này không đáng ngạc nhiên. Hơn hết, FORTRAN là một ngôn ngữ lập trình bậc cao được thiết kế dành riêng cho tính toán khoa học. Tiếp tục đọc

2 phản hồi

Filed under Tin học, Vật lý tính toán