Tag Archives: vector

Chương 5: Phân tích

Trở về Mục lục cuốn sách

Giới thiệu

Khi quá trình phân tích nhập dữ liệu đầu vào đã xong và các lớp GIS được tiền xử lý, bạn có thể bắt đầu giai đoạn phân tích. Việc phân tích dữ liệu địa lý đòi hỏi suy luận và tư duy phê phán. Bạn tìm kiếm các dạng mẫu, những hình thức gắn bó, mối liên kết, tương tác, và bằng chứng của sự thay đổi theo thời gian và trong không gian. GIS giúp bạn phân tích tập dữ liệu và kiểm tra những quan hệ không gian, nhưng nó không thể thay thế bạn tư duy một cách không gian. Trước hết, bạn phải hình dung được những mối quan hệ và dạng mẫu không gian có thể xảy ra. Chương này cho bạn một cái nhìn trông quan về những chức năng tính toán chung nhất và tiếp tục bàn luận về phân tích không gian như đã mở ra ở Chương 1.

Tiếp tục đọc

%(count) bình luận

Filed under Commons

GIS Commons: Sách giáo trình nhập môn Hệ thống thông tin địa lý

Lời nói đầu: Đây không phải là một cuốn sách điện tử (e-book) điển hình. Đó là một cuốn sách “giáo trình” có nội dung mở, được đưa lên mạng, dành cho tất cả những ai quan tâm đến việc dùng công cụ máy tính để tạo ra các tấm bản đồ. Cuốn sách này tập trung chủ yếu vào Hệ thống Thông tin Địa lý (Geographical Information System, GIS)—một kĩ thuật địa không gian cho phép bạn thiết lập các cơ sở dữ liệu không gian, phân tích các mẫu không gian, và tạo ra bản đồ giúp cho chuyển tải thông tin hiệu quả hơn. Mặc dù cuốn sách giáo trình GIS này chủ yếu chỉ gồm kiến thức cơ bản nhất về GIS, phần lớn các khái niệm trong sách cũng có thể áp dụng được cho những công nghệ khác có liên quan đến địa lý; bao gồm viễn thám, hệ thống định vị toàn cầu (GPS), bản đồ trên Internet, và địa cầu ảo.Để tạo ra các bản đồ chính xác và phân tích số liệu không gian, cần tốn nhiều thời gian và gặp không ít khó khăn. Nhưng gần đây, một tập hợp các công cụ mới và mạnh mẽ giúp cho thao tác bản đồ được thuận tiện; và hầu như ai có máy tính đều có thể dễ dàng tạo ra bản đồ và thao tác ít nhất là một số phép phân tích sơ khai. Tuy vậy kết quả không được khả quan. Phần nhiều những người mới làm quen với tạo bản đồ đều không được đào tạo bài bản về các khái niệm liên quan đến bản đồ và những nguyên lý về phân tích không gian; và các bản đồ tạo ra thường không được thiết kế đúng và không thể hiện thông tin dễ dàng và hiệu quả. Giáo trình điện tử này—GIS Commons—sẽ giúp bạn phân tích dữ liệu không gian và trao đổi thông tin một cách hiệu quả hơn. Nói tóm lại, mục tiêu của chúng ta là học về GIS.Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn,

Michael Schmandt, Ph.D.
Initial author and Associate Professor of Geography
Department of Geography
Sacramento State University

Tài liệu này được ban hành dưới Giấy Phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

9 phản hồi

Filed under Commons